ثبت نام ترم تابستانه
به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند که زمان انتخاب واحد ترم تابستان از 21 تیر ماه 93 لغایت 24 تیر ماه 93 می باشدزمان شروع کلاسها از 25 تیرماه و زمان پایان آن نیز 29 مرداد 93 می باشد.زمان آزمون ترم تابستان هم از 1 شهریور93 لغایت 6 شهریور 93 می باشد