مبلغ علی الحساب شهریه ی ترم بهمن 1393
به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند جدول مبلغ واریزی شهریه علی الحساب ترم بهمن به صورت ضمیه در انتهای همین پیام قابل مشاهده می باشدتذکر : تمامی واریزی ها بصورت الکترونیکی بوده و از طریق درگاه بانک ملی قابل پرداخت می باشد
فایل پیوست دانلود فایل