نحوه اعتراض نسبت به نمرات
دانشجویان گرامی در صورتی که نسبت به نمره خود اعتراض دارید به سایت دانشگاه --> بخش آموزش --> سامانه انتخاب واحد رفته و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور به محیط کاربری خود وارد شده و در قسمت اعتراضات درس مورد نظر را انتخاب نموده و اعتراض خود را اعلام نمایید.