محل برگزاری کلاسها
به اطلاع کلیه دانشجویان رشته های کاردانی و کارشناسی آموزش ابتدایی و مدیریت می رساند که محل تشکیل کلاسها در دبیرستان فاطمه الزهرا می باشد.