شصت و نهمین گردهمایی شورای رواسای دانشگاه آزادکشور
شصت و نهمین گردهمایی شورای رواسای دانشگاه آزادسراسر کشور با حضور نمایندگان استان گلستان و ریاست محترم دانشگاه آزاد گمیشان در سازمان مرکزی تهران برگزار شد.تصاویر این گزارش در فایل ضمیمه موجود می باشد.

فایل پیوست دانلود فایل