قوانین جدید ترم تابستان
قابل اوجه دانشجویان گرامیبنابر ضوابط و تعاریف سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیآخرین تغییرات در فایل ضمیمه جهت اطلاع قرار داده شده است .
فایل پیوست دانلود فایل