کتاب «شعرهای کودکان قیوم تانگری قولیف» به چاپ دوم رسید
کتاب «شعرهای کودکان قیوم تانگری قولیف» مجموعه ی اشعار سروده شده ی قیوم تانگری قولیف، پیشگام ادبیات کودک و نوجوان ترکمنستان است که به صورت دو زبانه (ترکمنی ـ فارسی) از سوی دکتر سیاوش مرشدی، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، پردیس گمیشان و سرکار خانم عبانژاد، از پژوهشگران این حوزه، به چاپ دوم رسیده است. ناشر این کتاب «فرجامین سخن» می باشد.
عکس ضمیمه مشاهده عکس