انتخاب واحد دروس گذرانده شده در مقاطع قبل
دانشجویانی که دروس وصایای امام(ره) ، تنظیم خانواده و روخوانی قرآن کریم را در مقاطع قبلی گذرانده اند نیازی به گذراندن دوباره آن ندارند و در انتخاب واحد آنها را انتخاب ننمایند.