مدارک مورد نیاز ثبت نام
دانشجویان عزیز جدید الورود برای ثبت نام میبایست مدارک زیر را به واحد آموزش دانشگاه تحویل نمایند :1- تصویر تمامی صفحات شناسنامه (2سری)

2- تصویر کارت ملی (پشت و رو- 2 سری)

3- تصویر کارت پایان خدمت (آقایان)

4- عکس ( 7 قطعه)

5- اصل آخرین مدرک تحصیلی و 2 سری تصویر از آن

6- رسید ثبت نام اینترنتی

7- واریز مبلغ پیش ثبت نام به شمار حساب 0105692260008 به نام دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گمیشان

تذکر: مبلغ پیش ثبت نام برای مقطع کارشناسی 3،000،000 ریال و برای مقطع کاردانی 2،500،000 ریال میباشد.