پیام مدیریت
بدون شک تلاش علمی برای دستیابی به قله های رفیع دانش و بینش با توجه به تحولات عظیم علمی و تکنولوژیک ، پر اهمیت ترین وظیفه ما در سطح ملی و بین المللی است.تلاش مجموعه دانشگاهی بر این است که با تدارک یک برنامه هدفمند و پیشبرد زیرساخت های آموزشی و پژوهشی ، فضایی مملو از نشاط و شادابی علمی را برای دانشجویان فراهم آورد تا به این طریق خدمت صادقانه ای به جامعه بشری کرده باشد.
امید است دانشجویان و دانشگاهیان گرامی با استمداد از خداوند منان و با اتکا بر اصل خودباوری و اعتماد به نفس و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی ، به کار آموزش و پژوهش بپردازند و زمینه های پیشرفت و استقلال علمی را برای میهن عزیزمان بیش از پیش فراهم آورند. انشاالله