تماس با ما
شما میتوانید از طریق آدرس های زیر نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمایید:info@gmniau.ac.ir
azad.gomishan@iran.ir
admin@gmniau.ac.ir
https://telegram.me/gomishaniau
ارتباط با مدیر ICT دانشگاه:

azad.gomishan@gmail.com
شماره های تماس :
34468335 017 - 34468137 017 - 34468138 017

آدرس دانشگاه :
گمیشان - خیابان شهید رجایی